Het mogelijk maken om verhalen uit de geschiedenis te vertellen

Archief- en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen

Oral History

‘Ik ben eigenlijk een anarchist in hart en nieren.'

Bekijk het volledige interview met emeritus-hoogleraar Parapsychologie Dick Bierman.

Publicatie

Vier grondleggers van de onderwijskunde

Het ADNG heeft een vijfdelige reeks over grondleggers van de academische psychologie, pedagogiek en onderwijskunde in Nederland verzorgd.

Het erfgoed van de Nederlandse Gedragswetenschappen

Van oude afbeeldingen uit de beeldbank tot interviews met hoogleraren: alles wat te maken heeft met het erfgoed van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde vind je in het archief van het ADNG. Het ADNG staat voor het behoud en ontsluiten van dit erfgoed.

Elk jaar organiseert het ADNG een congres. Dit jaar staat het gedachtegoed van Hans Crombag en Willem Albert Wagenaar centraal. Inzichten in recht, rechtspsychologie en geheugen worden gepresenteerd door Harald Merckelbach, Elizabeth Loftus, Douwe Draaisma, Peter van Koppen en Henry Otgaar onder voorzitterschap van Job Cohen. Lees meer

Geheugens om nooit te vergeten: Hans Crombag en Willem Albert Wagenaar.

Jaarcongres ADNG Utrecht 27 november 2018 

 

 

 

De archieven en collecties worden bewaard en beheerd door het ADNG en kunnen worden ingezien in Groningen en Utrecht. Bel of mail voor vragen over de archieven en collecties.

Participanten