Het mogelijk maken om verhalen uit de geschiedenis te vertellen

Archief- en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen

Oral History

‘Ik ben eigenlijk een anarchist in hart en nieren.'

Bekijk het volledige interview met emeritus-hoogleraar Parapsychologie Dick Bierman.

Publicatie

Vier grondleggers van de onderwijskunde

Het ADNG heeft een vijfdelige reeks over grondleggers van de academische psychologie, pedagogiek en onderwijskunde in Nederland verzorgd.

Het erfgoed van de Nederlandse Gedragswetenschappen

Van oude afbeeldingen uit de beeldbank tot interviews met hoogleraren: alles wat te maken heeft met het erfgoed van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde vind je in het archief van het ADNG. Het ADNG staat voor het behoud en ontsluiten van dit erfgoed.

Dubieuze zaken, Het herkennen van Iwan, Hervonden herinneringen en andere misverstanden: boektitels waaruit blijkt dat de invloed van Willem Albert Wagenaar en Hans Crombag op zowel de psychologie als het recht zonder meer groot is te noemen. Tijdens het jaarcongres van het ADNG – dat zich beijvert voor behoud van het erfgoed van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde – staat het geheugenonderzoek van Wagenaar en Crombag centraal. Gerenommeerde sprekers, waaronder de wereldberoemde geheugenexpert psychologe Elisabeth Loftus, gaan uitgebreid in op het belang en de reikwijdte die hun werk heeft gehad én nog steeds heeft. Informatie

Geheugens om nooit te vergeten: de invloed van Hans Crombag en Willem Albert Wagenaar op recht en psychologie

Jaarcongres ADNG Utrecht 27 november 2018 

 

 

 

De archieven en collecties worden bewaard en beheerd door het ADNG en kunnen worden ingezien in Groningen en Utrecht. Bel of mail voor vragen over de archieven en collecties.

Participanten