ADNG congres

ADNG congres

Het Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG) organiseert ieder jaar een congres. Op 27 november 2018, stond het geheugenonderzoek van de psychologen Willem Albert Wagenaar en Hans Crombag centraal. Wagenaar en Crombag schreven, onder andere, de boeken Het herkennen van Iwan, Dubieuze zaken en Hervonden herinneringen en andere misverstanden. De invloed van Wagenaar en Crombag op zowel de psychologie als het recht is zonder meer groot te noemen. Gerenommeerde sprekers, onder wie de wereldberoemde Amerikaanse psychologe Elizabeth Loftus, gingen uitgebreid in op het belang en de reikwijdte die hun werk heeft gehad en nog steeds heeft.