Geheugens om nooit te vergeten: de invloed van Hans Crombag en Willem Albert Wagenaar op recht en psychologie

ADNG-congres, dinsdag 27 november 2018

Het Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG) organiseert ieder jaar een congres. Dit jaar, op 27 november, staat het geheugenonderzoek van de psychologen Willem Albert Wagenaar en Hans Crombag centraal. Wagenaar en Crombag schreven, onder andere, de boeken Het herkennen van Iwan, Dubieuze zaken en Hervonden herinneringen en andere misverstanden. De invloed van Wagenaar en Crombag op zowel de psychologie als het recht is zonder meer groot te noemen. Gerenommeerde sprekers, onder wie de wereldberoemde Amerikaanse psychologe Elizabeth Loftus, gaan op dit congres uitgebreid in op het belang en de reikwijdte die hun werk heeft gehad en nog steeds heeft.

Programma

 

12.30 uur   Registratie en ontvangst

 

13.00 uur   Opening door de dagvoorzitter
Job Cohen

 

13.10 uur   Interview met Hans Crombag:
Tussen recht (wal) en psychologie (schip)
Harald Merckelbach

 

13.50 uur   Memory Science: in the U.S.,
the Netherlands and beyond…
(lezing in het Engels)
Elizabeth Loftus

 

14.35 uur   Willem Albert Wagenaar en de zaak
Demjanjuk: een geval van Zivilcourage
Douwe Draaisma

 

15.15 uur   Pauze

 

15.30 uur   De memorabele invloed van
Crombag en Wagenaar op de rechtspraak
Peter van Koppen

 

16.15 uur   Memoria Aeterna: Waarom Crombag
en Wagenaar niet vergeten kunnen worden
Henry Otgaar

 

17.00 uur   Afsluiting en borrel

 

(Aanmelding gesloten)