Aanmelden ADNG Congres 27 november 2018

Deelnamekosten

Regulier tarief (voor psychologen, therapeuten en anderen) € 79,-
Accreditatietarief (voor advocaten, rechters, raadsheren en juristen) € 249,-

Als u door het ADNG bent uitgenodigd om gratis deel te nemen, dient u zich ook aan te melden. Gezien de beperkte hoeveelheid plaatsen, kan zonder aanmelden helaas niet worden deelgenomen. Mocht u als gratis deelnemer toch niet aanwezig kunnen zijn, vergeet dan niet tijdig uw aanmelding te annuleren, want er wordt een no-show-fee gehanteerd (zie hieronder bij annuleren.)

De activiteiten van het ADNG als culturele instelling zijn vrijgesteld van btw, deelnamegelden zijn daarom vrij van btw.

(Aanmelding gesloten)

 

Accreditatie

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling Vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het congres aan de voorwaarden uit de Regeling heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren.
Alws u uw deelname aan het congres wilt gebruiken als bijscholing kies dan het accreditatietarief. In dat geval ontvangt u na afloop een deelnamecertificaat als bewijs van deelname.

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook bij andere registers accreditatie worden aangevraagd. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Annulering

Annuleren is mogelijk tot 30 oktober 2018. Dit dient schriftelijk (of per email naar info@11congressen.nl) te gebeuren. Wij brengen dan alleen € 40,- administratiekosten in rekening. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 30 oktober 2018 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele deelnamegeld verschuldigd.

Gratis deelnemers dienen zich bij verhindering eveneens af te melden. Dit kan -kostenloos-  tot 48 uur voor het congres. Voor gratis deelnemers die zonder annulering niet deelnemen geldt een no-show-fee van € 40,-.

Privacy- en deelnamevoorwaarden