27 november 2018 ADNG Congres aanmelden

Deelname kosten

Congresbezoek met accreditatie € 249,-
Congresbezoek zonder accreditatie € 75,-

De activiteiten van het ADNG als culturele instelling zijn vrijgesteld van btw, deelnamegelden zijn daarom vrij van btw.
Congresbezoekers op uitnodiging van het bestuur van het ADNG dienen zich ook aan te melden.

Accreditatie
Accreditatie is mogelijk voor advocaten, juridisch medewerkers, rechters en raadsheren.
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling Vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het congres aan de voorwaarden uit de Regeling heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren.
Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.
Juridisch medewerkers, rechters en raadsheren kunnen zelf te beoordelen of dit congres voldoet aan de criteria voor opleidingspunten.

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook bij andere registers accreditatie worden aangevraagd. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Annulering
Annuleren is mogelijk tot 30 oktober 2018. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Wij brengen dan alleen € 40,- administratiekosten in rekening. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 30 oktober 2018 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele deelnamegeld verschuldigd.