Aanmelden ADNG Congres 27 november 2018

Deelnamekosten

Regulier tarief (voor psychologen, therapeuten en anderen) € 79,-
Accreditatietarief (voor advocaten, rechters, raadsheren en juristen) € 249,-

Als u door het ADNG bent uitgenodigd om gratis deel te nemen, dient u zich ook aan te melden. Gezien de beperkte hoeveelheid plaatsen, kan zonder aanmelden helaas niet worden deelgenomen. Mocht u als gratis deelnemer toch niet aanwezig kunnen zijn, vergeet dan niet tijdig uw aanmelding te annuleren, want er wordt een no-show-fee gehanteerd (zie hieronder bij annuleren.)

De activiteiten van het ADNG als culturele instelling zijn vrijgesteld van btw, deelnamegelden zijn daarom vrij van btw.

>>AANMELDEN<< 

 

Accreditatie

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling Vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het congres aan de voorwaarden uit de Regeling heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren.
Alws u uw deelname aan het congres wilt gebruiken als bijscholing kies dan het accreditatietarief. In dat geval ontvangt u na afloop een deelnamecertificaat als bewijs van deelname.

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook bij andere registers accreditatie worden aangevraagd. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Annulering

Annuleren is mogelijk tot 30 oktober 2018. Dit dient schriftelijk (of per email naar info@11congressen.nl) te gebeuren. Wij brengen dan alleen € 40,- administratiekosten in rekening. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 30 oktober 2018 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele deelnamegeld verschuldigd.

Gratis deelnemers dienen zich bij verhindering eveneens af te melden. Dit kan -kostenloos-  tot 48 uur voor het congres. Voor gratis deelnemers die zonder annulering niet deelnemen geldt een no-show-fee van € 40,-.

Privacy- en deelnamevoorwaarden