Sprekers

Harald Merckelbach, Universiteit Maastricht

Harald Merckelbach is hoogleraar Rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht en columnist van NRC Handelsblad. Hij schreef met Crombag de nodige artikelen, onder meer kritische stukken (en een boek) over hervonden herinneringen. Dat leverde de beide Maastrichtenaren niet alleen fanmail op.

 

Elizabeth Loftus, University of California

Elizabeth Loftus, University of California. Elizabeth Loftus is Distinguished Professor at the University of California – Irvine. She holds faculty positions in two departments: Psychology & Social Behavior; and Criminology, Law & Society. She received her Ph.D. in Psychology from Stanford University. Since then, she has published 22 books (including the award winning Eyewitness Testimony) and over 500 scientific articles. Loftus’s research of the last 40 years has focused on the malleability of human memory. She has been recognized for this research with 7 honorary doctorates, including one from Leiden University. Additionally, she was elected to the Royal Society of Edinburgh, the American Philosophical Society, and the U.S. National Academy of Sciences. She is past president of the Association for Psychological Science, the Western Psychological Association, and the American Psychology-Law Society.

Douwe Draaisma, Universiteit Groningen

Douwe Draaisma bezet de Heymans-leerstoel voor de Geschiedenis van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Over het autobiografisch geheugen schreef hij onder meer Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (2001), De heimweefabriek (2008), Vergeetboek (2010) en Als mijn geheugen me niet bedriegt (2016).

 

Peter van Koppen, Vrije Universiteit Amsterdam

Peter van Koppen is hoogleraar Rechtspsychologie aan de Faculteiten der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Maastricht. Hij studeerde psychologie in Groningen en rechten in Groningen en Amsterdam en promoveerde in 1984 in de Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. In 2014 kreeg hij de Tom Williamson Award for life time achievement van de international Investigative Interviewing Research Group (iIIRG) en in 2016 de Lifetime Achievement Award of the European Association of Psychology and Law (EAPL). Hij publiceerde een groot aantal andere artikelen en boeken. Samen met Hans Crombag en Willem Albert Wagenaar schreef hij Dubieuze zaken (1992; zevende druk 2011). In Overtuigend bewijs: Indammen van rechterlijke dwalingen (2011) en in Gerede twijfel: Over bewijs in strafzaken (2013) bouwde hij voort op de theorie in Dubieuze Zaken. Hij voerde samen met anderen, onder wie Hans Crombag, de redactie van een serie handboeken voor de rechtspsychologie. De meest recente is en voerde samen de redactie van het handboek Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (2017; met De Keijser, Horselenberg en Jelicic).

Henry Otgaar, Universiteit Maastricht

Henry Otgaar werkt als onderzoeksprofessor aan het Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven en als universitair hoofddocent aan de sectie Forensische Psychologie, Universiteit Maastricht. Zijn werk is gericht op de rol van het geheugen in de rechtbank. Hij heeft meer dan 100 artikelen en boeken geschreven over dit onderwerp. Hij heeft meerdere prijzen voor zijn werk mogen ontvangen. Bovendien werkt hij geregeld als getuige-deskundige in zaken waarin de betrouwbaarheid van verklaringen wordt onderzocht. Hij is lid van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en lid van het College van Toetsing en Advies (CTA) van de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM). Zowel de LEBZ als de LDM opereren onder de Nationale Politie.

Dagvoorzitter Job Cohen, Universiteit Leiden

Nederlandse jurist en voormalig politicus. Hij was burgermeester van Amsterdam en politiek leider en factievoorzitter in de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij was tweemaal staatssecretaris en bekleedt momenteel diverse bestuursfuncties. Hij is hoogleraar Gemeenterecht en gemeentekunde aan de Universiteit van Leiden en een goede vriend van Hans Crombag.

 

 

>>AANMELDEN<<