Het mogelijk maken om verhalen uit de geschiedenis te vertellen

Archief- en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen

Oral History

‘Ik ben fysicus in de psychologie geworden en daarmee was ik weer op mijn plaats.'

Bekijk het volledige interview met emeritus-hoogleraar Psycholinguïstiek Pim Levelt.

Publicatie

Vier grondleggers van de onderwijskunde

Het ADNG heeft een vijfdelige reeks over grondleggers van de academische psychologie, pedagogiek en onderwijskunde in Nederland verzorgd.

Het erfgoed van de Nederlandse Gedragswetenschappen

Het honderdste interview staat online. Heeft u de andere 99 al gezien? Vittorio Busato interviewt Jan van Hooff, hoogleraar Ethologie en Socio-Ecologie aan de Universiteit Utrecht.

 

 

Van oude afbeeldingen uit de beeldbank tot interviews met hoogleraren: alles wat te maken heeft met het erfgoed van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde vind je in het archief van het ADNG. Het ADNG staat voor het behoud en ontsluiten van dit erfgoed, samen met de participanten die ons steunen.

Volg het ADNG ook op Instagram en LinkedIn.

De archieven en collecties worden bewaard en beheerd door het ADNG. Bel of mail voor vragen over de archieven en collecties.