ADNG congres

ADNG congres

Het Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG) organiseert ieder jaar een congres. Op 27 november 2018, stond het geheugenonderzoek van de psychologen Willem Albert Wagenaar en Hans Crombag centraal. Wagenaar en Crombag schreven, onder andere, de boeken Het herkennen van Iwan, Dubieuze zaken en Hervonden herinneringen en andere misverstanden. De invloed van Wagenaar en Crombag op zowel de psychologie als het recht is zonder meer groot te noemen. Gerenommeerde sprekers, onder wie de wereldberoemde Amerikaanse psychologe Elizabeth Loftus, gingen uitgebreid in op het belang en de reikwijdte die hun werk heeft gehad en nog steeds heeft. Kijk mee naar de bijdragen aan dit bijzondere congres.

De eerste spekers waren Harald Merckelbach en Hans Crombag, die de ontwikkeling van geheugenonderzoek en de implicaties ervan voor het voetlicht brachten.

Elizabeth Loftus behandelde het concept hervonden herinneringen en liet de valkuilen ervan zien. Meer over Loftus en haar werk in De Psycholoog.

Henry Otgaar sprak over onderzoekslijnen die voortkwamen uit het chrashing memory paradigma en het effect van trauma op het geheugen.

Douwe Draaisma liet zien wat we leren van de zaak Demjanjuk waarin Wagenaar optrad als deskundige. Het gaat ondermeer over de complicaties bij overleveringen van ooggetuigen na 35 jaar.