Interview: Alfred Lange

Alfred Lange (1941) Bijzonder hoogleraar Relatie- en Gezintherapie, vanuit het systeemtheoretisch perspectief. Universiteit van Amsterdam. (Opnamedatum 26-9-2014)

Alfred Lange studeerde experimentele sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie werkte hij in het veld van de klinische psychologie. Hij combineert praktijk en onderzoek in directive gedragstherapie en gezinstherapie. In de negentiger jaren ontwierp hij onine therapie voor ptss, gecompliceerde rouw, werkgerelateerde stress, depressie, angststoornis en eetstoornis. Zijn inaugurele rede in 1994 luidde: De verzuiling van de psychotherapie: over de noodzaak om systeemtherapieën en individuele therapievormen te integreren.

Interviews