Interview: Bert van Oers

Bert van Oers is bijzonder hoogleraar Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Interviews