Interview: Harry Knoors

Harry Knoors is bijzonder hoogleraar Opvoeding van en Onderwijs aan Dove en Slechthorende Kinderen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Interviews