Interview: Ina van Berkelaer-Onnes

Ina van Berckelaer-Onnes is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder orthopedagogische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen met ontwikkelingsstoornissen, aan de Universiteit Leiden.

Interviews