Interview: Jan van der Ploeg

Prof. Dr. J.D. van der Ploeg (1927) is emeritus-hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is de auteur van boeken als Agressie bij kinderen, Gedragsproblemen; ontwikkelingen en risico’s en Knelpunten in de jeugdzorg.
Hij studeerde sociale pedagogiek en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vervulde diverse functies in de jeugdzorg alvorens in 1975 te promoveren aan dezelfde universiteit op een sociaal psychologisch onderzoek naar de randfiguur in de inrichtingsgroep. Hij was docent en werd hoogleraar in 1980 aan UvA, maar ging in 1982 als hoogleraar naar de Universiteit Leiden. Hij ging in 1993 met emeritaat, maar bleef actief voor het Nederlands Instituut voor Pedagogisch en Psychologisch Onderzoek (Nippo). Veel van zijn promovendi zijn later hoogleraar geworden, zoals Kees van der Wolf, Erik Knorth en Evert Scholte.

Interviews