Interview: Jelle Jolles

Jelle Jolles (1949) is hoogleraar ‘Neuropsychologie en Biologische Psychologie’ aan de Universiteit Maastricht en hoogleraar ‘Hersenen, gedrag en educatie’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2014 werd hij Universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de VU. In dit interview met dr Vittorio Busato gaat hij in op zijn studies Psychologie en Biochemie/Neurowetenschap en hoe die hem hebben gebracht op het focus ‘Hersenen en gedrag’. Dit kernthema heeft hem geleid naar onderzoek en (neuro)psychologische interventies bij jongeren, ouderen en mensen met hersendysfuncties. Hij spreekt over zijn jeugd, en met name zijn tienertijd, die sterk bepalend is geweest voor zijn grote interesse in ‘ontwikkeling en veroudering’ en de fascinatie voor de ontplooiing van tieners en jong-volwassenen. Door het hele interview heen benadrukt hij het grote belang van nieuwsgierigheid en ondernemend zijn, ook voor de nieuwe generaties psychologie studenten. Jolles breekt een lans voor een Psychologie waarin biologische, cognitieve, emotionele en sociale factoren in hun samenhang worden gezien en bestudeerd. Voor nadere informatie en vele downloads van wetenschappelijke en toegepaste artikelen: www.jellejolles.nl.

Interviews