Interview: Len de Klerk

Len de Klerk (1938) is hoogleraar Onderwijspsychologie en rector-magnificus aan Tilburg University.

Interviews