Interview: Pieter Drenth

Pieter Drenth (1935) Hoogleraar Psychodiagnostiek en Bedrijfspsychologie (later: Arbeids- en organisatiepsychologie) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.Van 1962 tot 1967 was hij lector en van 1967 tot 2006 hoogleraar in de psychodiagnostiek en arbeids- en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit. Hij was eerste promotor van 40 promovendi, waarvan 5 in Indonesië. Hij was gasthoogleraar aan de Washington University, St Louis, USA (1966) en aan de University of Washington, Seattle, USA (1977).
Van 1983 tot 1987 was hij Rector Magnificus van de Vrije Universiteit, van 1990 tot 1996 President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en van 2000 tot 2006 President van All European Academies (ALLEA).

In 2021 verscheen zijn boek Een wetenschaps-autobiografie, waarin verslag doet van zijn carrière als docent, onderzoeker en bestuurder. Een historisch document van het wetenschappelijke klimaat van de jaren vijftig van de vorige eeuw tot aan de tegenwoordige tijd.

(Opnamedatum 5-9-2012)

Interviews