Interview: Pieter van Strien

Pieter van Strien (1928) Hoogleraar Arbeidspsychologie en daarna hoogleraar Inleiding, Geschiedenis en Grondslagen van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Interviews