Interview: Pim Levelt

Pim Levelt (1938) Hoogleraar Experimentele Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Psycholinguïstiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Hij promoveert in 1965 in de psychologie en doet op Harvard als postdoc ervaring op in de psycholinguïstiek. In 1971 begint hij als hoogleraar Psychologische functieleer. Eind jaren zeventig is hij betrokken bij de voorbereidingen van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Bij de oprichting in 1980 wordt hij directeur. Hij president van de KNAW van 2002 tot 2005. Zijn boek Speaking: From intention to articulation (1989) is zijn belangrijkste basiswerk.

Interviews