Interview: Sineke Goorhuis Brouwer

Sineke Goorhuis Brouwer is bijzonder hoogleraar Spraak- en Taalstoornissen bij kinderen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Interviews