Interview: Sjoerd Karsten

Sjoerd Karsten is bijzonder hoogleraar Beleid en Organisatie Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Levenslang Leren aan de Universiteit van Amsterdam.

Interviews