Oral History

Oral history is een wetenschappelijke methode van geschiedschrijving. Deze primaire bron van contamporaine geschiedenis is vastgelegd met digitale video. De kijker ontmoet de geïnterviewde hoogleraar.

Oral history is van belang. Het is een belangrijke aanvullende bron voor historiografie. Uitstekende wetenschappers, die geschiedenis schreven in hun veld, moeten worden gehoord door toekomstige generaties. Daarom startte het ADNG een video interview project. Een twintigtal emeritus-hoogleraren psychologie is geïnterviewd over hun carrière, visie en reflectie op de (huidige) psychologie door dr. Vittorio Busato en historicus dr. Jacques Dane. Deze interviews zijn gefilmd door Ernst Boskamp en via deze site (via YouTube) af te spelen.

Net als de reeks boeken over Grondleggers van de Nederlandse gedragswetenschappen wil het ADNG met dit project bijdragen de contemporaine geschiedenis van psychologie, pedagogiek en onderwijskunde. Het project kwam tot stand door de financiële bijdrage van het Van Strienfonds.

De interviews zijn in zoverre gestructureerd dat een protocol dat de Society for Research in Child Development eerder hanteerde voor een vergelijkbaar schriftelijk project, voor deze interviews als leidraad diende. Maar ook niet meer dan dat; de interviews moesten vooral ook spontane gesprekken zijn die zo min mogelijk zijn gemonteerd.

Interviews