Oral History

Oral history is een wetenschappelijke methode van geschiedschrijving. Deze primaire bron van contemporaine geschiedenis kan worden vastgelegd met digitale video. De kijker ontmoet zo de geportretteerde.

Oral history is een belangrijke aanvullende bron voor historiografie. Het is belangrijk dat vooraanstaande wetenschappers, die geschiedenis hebben geschreven in hun veld, worden gehoord door toekomstige generaties. Daarom startte het ADNG in 2012 dit interview project. Tientallen emeritus-hoogleraren psychologie, pedagogiek en onderwijskunde zijn inmiddels geïnterviewd over hun carrière, visie en reflectie op hun vak. De interviews hebben een leidraad, maar het zijn vooral spontane gesprekken die zo min mogelijk zijn gemonteerd en waarin ruimte is voor improvisatie. Interviewer is psycholoog dr. Vittorio Busato de filmer is Ernst Boskamp (tot 2015 werkte historicus dr. Jaques Dane ook mee als interviewer aan dit project.) Ze maakten de navolgende bijdragen. Deze zijn op deze site (via YouTube) af te spelen.

Interviews