Ontstaan

Het ADNG is voortgekomen uit de Stichting Historische Materialen Psychologie (HMP), die op 25 mei 1989 werd opgericht.

De oprichters, onder meer prof. dr. Pieter van Strien en prof. dr. Willem Hofstee, waren psychologen die werkzaam waren op de universiteit en in het bedrijfsleven. De stichting gaf de inspanningen van een werkgroep met dezelfde naam een vaste basis.

Het ADNG stelt zich ten doel het erfgoed van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde te behouden en toegankelijk te maken.

De waarde van het verleden lag niet alleen in de materiële kant van de beoefening van de psychologie, benadrukt in een statutenwijziging op 25 november 1994. De Stichting Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Psychologie (ADNP) verruimde daarmee haar oorspronkelijke doelstellingen.

Al spoedig kreeg aangeboden pedagogische literatuur en materiaal van pedagogische instellingen een plaats in de collecties. Onderwijskunde zou bovendien het profiel van collectievorming complementeren. Dit waren goede redenen de statuten nogmaals te herzien. Op 18 februari 2008 zette de stichting haar werkzaamheden voort onder de huidige naam: Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG).

RSIN: 8036.49.058

ISIL code: NL-GnADNG

 

Organisatie

Bestuur en medewerkers van het ADNG:

Voorzitter:
Prof. dr. Willem Koops, emeritus-hoogleraar ‘Grondslagen van de ontwikkelingspsychologie en de pedagogiek’ aan de Universiteit Utrecht.

Bestuurslid:
Prof. dr. Mineke van Essen, emeritus-hoogleraar genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Penningmeester:
Dr. Vittorio Busato, psycholoog en auteur, hoofdredacteur van De Psycholoog.

(De bestuursleden zijn vrijwilligers die incidenteel (reis)kosten en vacatiegelden krijgen vergoed)

Directeur:
Drs. Ingrid van der Bij, historisch pedagoog en archivaris.
(In dienst van de Rijksuniversiteit Groningen, zonder kosten uitgeleend aan het ADNG)


Adviescommissie

De Adviescommissieleden zijn de verbinding tussen de participanten en het ADNG. Zij adviseren en ondersteunen het bestuur.

Adviescommissieleden:
drs. Monique Rook namens het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in Utrecht

Dr. Hilda Amsing namens de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen

Prof. Dr. Henk van der Molen namens de Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam

Dr. Klaas Sijtsma namens Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University

Dr. Jannes Eshuis namens Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen Open Universiteit Heerlen

Dr. E. Mulder namens de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Peter Muris namens de Faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen Universiteit van Maastricht

Prof. dr. Sabine Hunnius namens de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. Dr. Carsten de Dreu namens de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden

Prof. dr. L.J.A. Vriens namens de NVO Utrecht

Namens de VOR Heerlen (is nog open)

Drs. A. Bunjes namens de NSvP Arnhem


Downloads

Collectieprofiel ADNG 2017

Beleidsplan_2019-2023_ADNG

ANBI ADNG 2021

Financieel verslag 2021

Financieel verslag 2020

Financieel_verslag_2019

Financieel_verslag_2018

Activiteiten_ADNG_2021

Activiteiten_ADNG_2020

Activiteiten_ADNG_2019

Activiteiten_ADNG_2018

_______________________________________________________________________________

Privacyverklaring

Cookies


Statuten.

Het ADNG is een stichting met notarieel vastgelegde statuten (2008). Hierin worden de doelstellingen van de stichting, de inrichting van het bestuur en de rechten van participanten uiteengezet. Statuten ADNG