Nathan Deen

Biografie: Mensen scholen

N. Deen door M. Bredschneyder

Deen begon zijn loopbaan als onderwijzer op een basisschool met een speciale interesse in montessori onderwijs. Tegelijkertijd studeerde hij pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 1969 schreef hij zijn proefschrift Een halve eeuw onderwijsresearch in Nederland: het Nutsseminarium voor pedagogiek 1919-1969. Deen werkte bij het Nutsseminarium voor Pedagogiek sinds 1965 als onderzoeker en later als directeur. Het onderzoeksdeel van het Nutsseminarium werd later het Kohnstamminstituut. In 1972 verliet hij het instituut en zette voor de Universiteit Utrecht ondermeer een training op voor leerlingbegeleiding. In 1989 volgde een benoeming tot hoogleraar. In 1995 ging hij met emeritaat.

Bekijk ook