Pieter Drenth

Biografie: Een wetenschaps-autobiografie

P.J.D. Drenth (1935) Hoogleraar Psychodiagnostiek en Bedrijfspsychologie (later: Arbeids- en organisatiepsychologie) aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1967-2000) Hij studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit en was in dienst van de Koninklijke Marine toen hij in 1960 promoveerde.

In 2021 verscheen zijn boek Een wetenschaps-autobiografie, waarin verslag doet van zijn carrière als docent, onderzoeker en bestuurder. Een historisch document van het wetenschappelijke klimaat van de jaren vijftig van de vorige eeuw tot aan de tegenwoordige tijd.

Bekijk ook