Oral History

Met dank aan het Van Strien Fonds voor een financiële bijdrage is een Oral History-project geïnitieerd. Een twintigtal emeriti-hoogleraren psychologie is geïnterviewd over hun carrière, visie en reflectie op de (huidige) psychologie. Deze interviews zijn gefilmd en via deze site (via Youtube) af te spelen.

Net als de reeks boeken over Grondleggers van de Nederlandse gedragswetenschappen heeft dit project vooral tot doel bij te dragen aan het historisch bewustzijn van de jonge(re) generatie psychologen en psychologiestudenten.

De interviews zijn in zoverre gestructureerd dat een protocol dat de Society for Research in Child Development eerder hanteerde voor een vergelijkbaar schriftelijk project, voor deze interviews als leidraad diende. Maar ook niet meer dan dat; de interviews moesten vooral ook spontane gesprekken zijn die zo min mogelijk zijn gemonteerd.