Ontstaan

Het ADNG is voortgekomen uit de Stichting Historische Materialen Psychologie (HMP), die op 25 mei 1989 werd opgericht.

De oprichters, onder meer prof. dr. Pieter van Strien en prof. dr. Willem Hofstee, waren psychologen die werkzaam waren op de universiteit en in het bedrijfsleven. De stichting gaf de inspanningen van een werkgroep met dezelfde naam een vaste basis.

Het ADNG stelt zich ten doel het erfgoed van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde te behouden en toegankelijk te maken.

De waarde van het verleden lag niet alleen in de materiële kant van de beoefening van de psychologie, benadrukt in een statutenwijziging op 25 november 1994. De Stichting Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Psychologie (ADNP) verruimde daarmee haar oorspronkelijke doelstellingen.

Al spoedig kreeg aangeboden pedagogische literatuur en materiaal van pedagogische instellingen een plaats in de collecties. Onderwijskunde zou bovendien het profiel van collectievorming complementeren. Dit waren goede redenen de statuten nogmaals te herzien. Op 18 februari 2008 zette de stichting haar werkzaamheden voort onder de huidige naam: Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG).

 

Organisatie

Bestuur en medewerkers van het ADNG:

Voorzitter:
Prof. dr. Willem Koops, emeritus-hoogleraar ‘Grondslagen van de ontwikkelingspsychologie en de pedagogiek’ aan de Universiteit Utrecht.

Bestuurslid:
Prof. dr. Mineke van Essen, emeritus-hoogleraar genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Penningmeester:
Dr. Vittorio Busato, psycholoog en auteur, hoofdredacteur van De Psycholoog.

(Het bestuursleden zijn vrijwilligers die incidenteel (reis)kosten en vacatiegelden krijgen vergoed)

Directeur:
Drs. Ingrid van der Bij, historisch pedagoog en archivaris.
(In dienst van de Rijksuniversiteit Groningen, zonder kosten uitgeleend aan het ADNG)


Adviescommissie

De Adviescommissieleden zijn de verbinding tussen de participanten en het ADNG. Zij adviseren en ondersteunen het bestuur.

Adviescommissieleden:
drs. K. Vermeulen namens het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in Utrecht

Prof. dr. J.J.H. Dekker namens de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. L.J. Dorsman namens het vakgebied Geschiedenis Universiteit Utrecht

Prof. dr. H. Van der Molen namens de faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. L.F. Groenendijk namens de faculteit Sociale Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. G.L.M. van Heck namens Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University

Prof. dr. R. van Hezewijk namens faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen Open Universiteit Heerlen

Dr. E. Mulder namens de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam

Dr. A. van der Lugt namens de faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen Universiteit van Maastricht

Dr. W.J. Heiser namens de faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden

Dr. T. Wubbels namens de faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht

Prof. dr. L.J.A. Vriens namens de NVO Utrecht

Prof. dr. M. Volman namens de VOR Heerlen

Drs. A. Bunjes namens de NSvP Arnhem


Downloads

Beleidsplan 2015-2017

Het ADNG streeft naar verrijking van archieven en collecties en verbetering van dienstverlening aan studenten, docenten, media en andere belangstellenden. Het ADNG heeft de speerpunten van haar beleid vastgelegd in het beleidsplan . Beleid_2015-2017


Jaarverslagen

Lees alles over onze projecten en wat we bereikt hebben dankzij onze trouwe participanten en enthousiaste vrijwilligers. Activiteiten_ADNG_2015 / Financieel_verslag_2015


Statuten.

Het ADNG is een stichting met notarieel vastgelegde statuten (2008). Hierin worden de doelstellingen van de stichting, de inrichting van het bestuur en de rechten van participanten uiteengezet. Statuten ADNG